Monday, July 25, 2011

Nota :
1. Harmoni
- Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman dan damai
- Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang
sesuai dan seimbang
- Harmoni wujud dalam penggunaan garisan dan warna
- Harmoni tidak akan wujud jika ada unsur-unsur yang bercanggah
- unsur-unsur harmoni ini bukan sahaja wujud dalam alam semula jadi, malahan
wujud dalam benda buatan manusia.

Harmoni pada alam semula jadi
- Bentuk dan susunan daun pada tumbuh-tumbuhan yang sejenis adalah sama dan
kesan harmoni akan wujud.
- Susunan urat, daun, dan ranting pada pokok adalah teratur dan dapat
menimbulkan kesan irama yang berharmoni.
- Bagi haiwan pula, kesan harmoni dapat dikesan melalui warna bulu, dan jalinan
pada bulu

Harmoni pada alam buatan manusia
- Harmoni pada benda buatan manusia biasanya disesuaikan untuk kegunaan manusia.
- Kenderaan mempunyai kesan harmoni keranan berimbangan simetri
- Susunan perabot yang sama saiz dan warna yang harmoni.

No comments:

Post a Comment